Wat u van mij mag verwachten.

Ik help u, als ondernemer en bedrijfseigenaar, om in deze snel veranderende wereld toekomstbestendig en succesvol te blijven groeien en een stijgende bedrijfswaarde te realiseren. Ik ondersteun uw onderneming met het vinden van de beste strategische oplossingen. Ik adviseer op het gebied van governance, organisatie, business process, M&A, scale up, growth and change topics. Ik ondersteun u als eigenaar en directies van bedrijven in ontwikkeling naar (internationaal) grootbedrijf+, als vertrouwenspersoon in rol van adviseur, tijdelijk bestuurder of als mede verantwoordelijke toezichthouder (RvA / RvC).

Veranderen omdat het kan.

Als ondernemer voorvoelt u vaak problemen. Ziet u dat veranderingen zich aandienen. Merkt u dat de resultaten stagneren. Mist u gedrevenheid in de onderneming. Ziet u verloop in de organisatie. Maar krijgt u de werkelijke oorzaak niet boven water? Een goed moment om te sparren. Want veranderen omdat het kan is altijd beter dan veranderen omdat het moet.

Hoe ik u ondersteun.

Ik begin altijd met deze drie vragen:
1. Is er een plan? Zo ja; is het plan tot detailniveau uitgewerkt in methodologische volgorde?
2. Is er een team? Zo ja; is het team aligned met het plan en hebben ze de juiste kennis, ervaring en attitude?
3. Werkt het team samen aan het plan? Of zijn er bijzaken, andere agenda’s, etc, die afleiden van het plan?

In gesprekken met ten eerste de ondernemer, ten tweede het management en ten derde de andere betrokken lagen in de organisatie, de drie vragen goed in kaart te brengen. Het is belangrijk dat dit in gezamenlijkheid en vertrouwen gebeurt. Continue terugkoppeling van het proces is vanzelfsprekend. In principe begeleid ik zelf de organisatie met het nemen van de noodzakelijke stappen. Mocht gespecialiseerde kennis en ervaring nodig zijn, beschik ik over een verfijnd internationaal netwerk van experts met dezelfde mens gedreven aanpak om resultaat en waarde te laten groeien.

Mijn CAT methode.

Ik werk met de CAT methode:
CoreApproachTangible Deze drie vormen de voorwaarden om succesvol te veranderen en te ondernemen. De Core is het bestaansrecht van de onderneming De Approach is het proces, de werkmethode en de deelstrategieën. Tangible is alles wat de onderneming voortbrengt. De producten, de diensten.
Core.
Samen met de verantwoordelijken ga ik op zoek naar de Core. Waarom is het bedrijf op de wereld? Wat is de visie? Wat is de missie? Wat is het DNA? Wat is de cultuur van de organisatie? Op basis van de kern her-eiken we de strategische uitgangspunten en vertalen ze naar een concreet plan.
Approach.
Hier leggen we samen de hoe vraag vast. Hoe werken we? Hoe gaan we met elkaar om? We borgen de non negotiables (“zo werken wij”), de organisatie structuur, de processen. De approach bepaalt hoe de missie waar gemaakt gaat worden en zorgt ervoor dat alles in lijn met de missie gebeurt.
Tangible.
De Core en de Approach leiden naar wat de onderneming produceert of levert, dus Tangible maakt. De producten, de diensten. Maar ook de evaluaties en rapportages. We gaan samen via een closed loop learning proces van evaluaties, klachten analyse, rapportages en concurrentie analyse de toets doen of het in lijn is met de Core van uw onderneming en waar nodig op zoek naar nieuwe tastbare diensten en producten.
In de tijd wordt de CAT methode steeds herhaald, waardoor een voortdurende groei in resultaat en bedrijfswaarde verzekerd is.